Pokud jste  náš pacient s chronickým onemocněním, které spadá  do prioritizované kategorie k očkování proti covid, můžete od nás obdržet  unikátní  kód  k rezervaci do  očkovacího  systému. Prosím spojte se s naší ordinací.

od 24. března 2021 se budete moci přihlásit do centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu 

Odkaz na stránky MZČR : očkování osob s chronickým onemocněním 

Chroničtí pacienti – vyšší priorita :

onemocnění či zdravotní stav bližší popis onemocnění či zdravotního stavu, který je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi (posouzení rizika covid-19 pro daného pacienta záleží na ošetřujícím lékaři)
vážné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém
  • závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a/nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu)
  • pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné)
  • pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém
  • pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem

Informace pro pacienty k registraci:

  • Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.
  • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
  • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021.
  • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
  • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.
  • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.