Seznam zdravotnických výkonů hrazených fyzickými a právnickými osobami

 

Neurologické vyšetření pro řídičský průkaz, zbrojní průkaz, práce ve výškách, s rotačním stroji, vstupní prohlídku do zaměstnání  u našich pacientů 300,- Kč
Vypracování posudku pro odškodnění za bolest 300,- Kč
Kopie žádanek, receptů 50,- Kč
Posouzení zdravotního stavu na vlastní žádost pro sportovní akce, rekondiční pobyty, zaměstnavatele, zahraniční zájezdy, úřady, soud, regres 100,- Kč
Aplikace Guna- fyziologická regulační medicína 200,- Kč
Fyzioterapeutické ošetření 55 minut 500,- Kč
Nedodržení předem objednaného termínu k fyzioterapeutickému ošetření bez omluvy či s omluvou v den objednání 200,- Kč
Objednání mimo ordinační hodiny do 19 hodin 500,- Kč
Objednání mimo ordinační hodiny  po 19 hodině, soboty a neděle 1000,- Kč
Nedodržení předem objednaného termínu k neurologickému vyšetření bez omluvy /opětovné objednání -manipulační poplatek 200,- Kč
Nedodržení předem objednaného termínu k vyšetření EEG a EMG bez omluvy /opětovné objednání -manipulační poplatek 200,- Kč
Xerox nálezů, zpráv … za stránku 3,- Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 150,- Kč
U cizinců nehovořících dobře česky vyžadujeme překladatele a účtujeme navíc 100,- Kč

 

Nepojištěný pacient

Neurologické vyšetření 654,- Kč
Neurologické vyšetření včetně EEG u řidičů drážních vozidel 1665,- Kč
EEG vyšetření 1080,- Kč
Injekce im., sc., id 80,- Kč
Kořenový obstřik 160,- Kč
Intravenozní aplikace léků 200,- Kč